Toegankelijke website

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Toegankelijke website

Toegankelijke website

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27 februari 2018.

IJsselgemeenten wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.ijsselgemeenten.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Extra toelichting

De IJsselgemeenten-organisatie werkt via software (SiteImprove) en een adviseur toegankelijkheid aan het optimaliseren van de website. Dit proces heeft een einddatum van 1 september 2019. Op deze datum is het wettelijk verplicht om een toegankelijke website aan te bieden aan alle bezoekers. Alle verbeteringen die voor die tijd kunnen worden doorgevoerd zullen meteen worden toegepast. Ook zal deze toegankelijkheidsverklaring bij relevante updates worden aangepast.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

In het kader van toegankelijkheid werken we ook aan het contrast van onze website. Heeft u nu problemen met het contrast, raden we u de volgende oplossingen aan:

Top