Wist u dat…december 2019 (12-12-2019)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Wist u dat…december 2019

Wist u dat…december 2019 (12-12-2019)

Wist u dat u voor geld uit het voorzieningenfonds maar 1 aanvraag per kalenderjaar hoeft te doen?

De rekeningen van kosten die u in dat kalenderjaar maakt, kunt u opsturen met een speciaal formulier. Aanvragen voor kosten uit 2019 kunt u tot 1 maart 2020 opgeven. Het voorzieningenfonds is er alleen voor inwoners van Krimpen.

Wist u dat u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen bij uw gemeente kunt vragen?

Of u inderdaad geen gemeentelijke belastingen hoeft te betalen, hangt van uw (financiële) situatie af en de regels van uw gemeente. Als u kwijtschelding krijgt, betekent dit dat u de gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen. Soms krijgt u automatisch kwijtschelding, maar niet altijd. U kunt dan zelf kwijtschelding aanvragen.

Wist u dat u vóór eind februari 2020 de jaaropgaaf 2019 van ons krijgt?

Bewaar deze goed want u krijgt hem maar 1 keer.

Wist u dat bij de meeste mensen het netto inkomen uit werk of andere uitkering in januari 2020 verandert?

Geef het nieuwe bedrag zo snel mogelijk aan ons door. Stuur een kopie, scan of foto van uw loonstrook of uitkeringsoverzicht. Dit gaat het snelst online via ,Verzenden documenten’ op onze website. Wij hebben deze informatie over uw inkomen nodig om uw aanvullende uitkering te berekenen.

Wist u dat we voor uw uitkering rekening houden met inkomsten of bezittingen (vermogen) die uw kinderen onder de 18 jaar ontvangen?

Dit geldt niet voor hun loon of uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Maar wel als uw kinderen bijvoorbeeld geld krijgen uit een erfenis, een prijs of geld van familie of vrienden. Geef dit aan ons door. Dan kunnen we kijken wat de gevolgen voor uw uitkering zijn.

Wist u dat de Belastingdienst toeslagen betaalt?

Met dat geld kunt u uw huur, zorgverzekering en kinderopvang betalen. Zorg dat u het krijgt. Vraag het aan. Het is belangrijk dat u de juiste bedragen krijgt. Geef veranderingen in uw inkomen of uw gezin daarom ook direct aan de Belastingdienst door. Daarmee voorkomt u dat u later geld moet terugbetalen.

Wist u dat als u ons belt en even moet wachten, u informatie van ons via een bandje hoort?

We beantwoorden daar vragen die we vaak krijgen.

Top