Meer mensen in 1 huis delen de kosten (12-12-2019)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Meer mensen in 1 huis delen de kosten

Meer mensen in 1 huis delen de kosten (12-12-2019)

Als u met meer volwassenen in een huis woont, kan het zijn dat u een lagere uitkering krijgt. Het gaat hier niet om samenwonen met uw partner. U krijgt minder geld, omdat u de woonkosten (huur, gas, licht, water) met uw huisgenoten kunt delen. We passen uw uitkering daarop aan. Het bedrag waar u recht op heeft, noemen we de kostendelersnorm.

Hoe meer mensen in een huis wonen, hoe lager uw uitkering is. We hoeven het inkomen van de andere bewoners niet te weten. Alleen met hoeveel volwassenen u de woning deelt.

Geef een verandering snel door

Om u het juiste bedrag aan uitkering te betalen, moeten wij weten met hoeveel mensen u in de woning woont. Daarom is het belangrijk dat u het binnen 7 dagen door geeft als er iemand bij komt of weggaat. Dit gaat het snelst via www.ijsselgemeenten.nl.

Wij doen zelf ook controles, maar komen veranderingen pas later te weten. Het is jammer als u pas later hoort dat u geld moet terugbetalen of misschien nog wel geld krijgt. Geef veranderingen dus snel door.

Studenten

Het is ook belangrijk om het door te geven als mensen bij u in huis starten of stoppen met studeren. Studenten tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Zij tellen wel mee als zij stoppen of in deeltijd gaan studeren. Een student die niet volledig studeert, kan geen studiefinanciering krijgen. Zij tellen mee voor de kostendelersnorm.

Veel mensen geven dit aan ons door. Maar nog niet iedereen. Het is belangrijk om dit op tijd te melden. Hiermee voorkomt u dat u te veel of te weinig geld ontvangt.

Uitzonderingen

De kostendelersnorm geldt niet voor:

  • uw partner
  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten (ook van 21 jaar of ouder), die een opleiding doen waarvoor ze een studiebeurs kunnen krijgen (WSF2000, WTOS)
  • studenten (ook van 21 jaar of ouder), die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen
  • onderhuurders en kostgangers.

Ioaw en Ioaz

In de Ioaw en Ioaz geldt de kostendelersnorm alleen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. De kostendelersnorm is bij de Ioaw en Ioaz wel anders. Het maakt niet uit hoeveel volwassenen in de woning wonen. Het bedrag dat u minder krijgt blijft hetzelfde.

Meer informatie

Op de pagina kostendelers vindt u meer informatie. Ook wordt het nog eens uitgelegd in een filmpje. Heeft u nog vragen? Bel onze informatielijn.

Top