Controle op bijstand bespaart veel geld (12-12-2019)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Controle op bijstand bespaart veel geld

Controle op bijstand bespaart veel geld (12-12-2019)

Onze controles op uitkeringen hebben in 2018 weer veel geld bespaart. Totaal ruim 3,6 miljoen euro. Dit bedrag is een optelsom van geld dat moet worden terug betaald, boetes en de besparing doordat we uitkeringen konden stoppen.

Gemeenten betalen de uitkeringen met het geld dat zij van de landelijke overheid krijgen. Als dat niet genoeg is, moeten de gemeenten de rest zelf betalen. Daarom zijn de controles die wij doen heel belangrijk.

Onze aanpak van fraude

Wij betalen de uitkeringen voor Capelle, Krimpen en Zuidplas. Om de kosten voor de 3 gemeenten zo laag mogelijk te houden, helpen we zoveel mogelijk mensen aan werk. Het is de bedoeling dat iedereen met een uitkering weer zijn eigen inkomen kan verdienen. Ook controleren we of mensen nog recht hebben op een uitkering. We willen alleen een uitkering betalen aan mensen die daar recht op hebben. Onze aanpak heeft 4 stappen:

1. Op tijd informeren

We informeren u op tijd, in duidelijke taal over de rechten en plichten die bij een uitkering horen. Bijvoorbeeld met de folder ‘Rechten en Plichten’ en deze nieuwsbrief. Zo weet u wat u kunt verwachten en welke informatie u aan ons moet doorgeven. Zo voorkomen we samen dat u geld moet terugbetalen.

2. Goede service

We kijken goed wat u nodig heeft en leveren maatwerk. Met digitale formulieren is het nu makkelijker om veranderingen in uw situatie door te geven en documenten in te leveren. Dit zorgt er voor dat mensen zich aan de regels houden.

3. Maatwerk bij controle

Door te controleren wanneer er meer kans is op fraude, heeft onze controle meer resultaat. We krijgen informatie over uitkeringen, werk, verhuizingen, belasting, enzovoort, van andere organisaties. Daarnaast krijgen we ook tips over fraude. Alle informatie onderzoeken we. Als blijkt dat iemand geen recht meer heeft op een uitkering, dan stoppen we die.

4. Boete of korting bij fraude

We gaan uit van goede bedoelingen. Echter, als iemand expres misbruik maakt van de uitkering geven we een korting of een boete. Geld dat iemand teveel heeft gekregen, moet worden terugbetaald.

Top