Bijzondere bijstand (02-07-2021)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand (02-07-2021)

Soms heeft u door een bijzondere situatie extra kosten. Dit zijn dan kosten die niet iedereen heeft. Bijvoorbeeld voor rechtsbijstand, bewindvoering, betaling vaste lasten bij verblijf in een inrichting, reiskosten, uitvaartkosten, kosten voor schoolgaande kinderen, enzovoort.

Portemonnee met brief- en muntgeld

Iedereen met een lager inkomen kan soms een vergoeding krijgen voor bijzondere kosten. Dat heet bijzondere bijstand. Dit geldt niet alleen met een uitkering. Ook als u werkt. Weet u niet zeker of we uw kosten vergoeden? Kijk dan op www.ijsselgemeenten.nl/bijzonderebijstand of bel de informatielijn: 010 - 284 84 57.

Geen bijzondere bijstand voor medische kosten

We geven geen bijzondere bijstand voor medische kosten. Heeft u veel medische kosten? Dan is het afsluiten van een aanvullende verzekering verstandig. Zo voorkomt u hoge kosten.

Goed verzekerd

Het is normaal en voor ziektekosten zelfs verplicht dat u zich goed verzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziektekosten, uw inboedel, aansprakelijkheid en ook voor uw begrafenis of crematie.

Begrafenis

Een verzekering voor uw begrafenis heeft u al voor enkele euro’s per maand. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden uw begrafenis moeten betalen. Bent u zelf een nabestaande van iemand zonder verzekering voor de begrafenis? En is er geen geld voor de begrafenis? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor uw deel van de kosten. Zijn er meer nabestaanden? Dan deelt u samen de kosten. Bijvoorbeeld: alle kinderen delen de kosten voor de begrafenis van een ouder.

Op tijd online aanvragen

Vraag bijzondere bijstand op tijd aan! Dit kunt u online doen op www.ijsselgemeenten.nl/bijzonderebijstand. U kunt tot 13 weken na de datum van de rekening bijzondere bijstand aanvragen. Alleen voor verhuis- en inrichtingskosten, spullen voor in uw woning en kosten zoals woonkostentoeslag en vaste lasten vraagt u de bijzondere bijstand vooraf aan.

Top