Bijstand & uitkeringen

HOME  |  Sociale Zaken  |  Bijstand & uitkeringen

Bijstand & uitkeringen

Heeft u niet genoeg geld om van te leven? Heeft u geen inkomen of is dit te laag? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Dit is een aanvulling op uw eigen (gezins)inkomen. Wij vullen dat aan tot het bijstandsbedrag waar u recht op heeft.

Aan een bijstandsuitkering zijn rechten en plichten verbonden. Informatie vindt u in de Brochure Rechten en plichten met een uitkering (Pdf, 650 Kb) en op de onderstaande pagina's. De tekst van deze brochure is vertaald in het Arabisch, Engels, Frans en Tigrinya (Eritrees/Ethiopisch). Dit kunt u opvragen bij onze informatielijn.

Andere uitkeringen

Hulp en ondersteuning

  • Op de pagina hulp en ondersteuning kunt u terecht voor meer informatie, het gebruik van openbare computers en invulhulp.

Top